Hellup!

Hulp vragen is verbindend, spannend, kwetsbaar, onnodig, stoer. Doen of je sterk houden? Want.. Ik kan het toch zelf? Maar wat als je het nu wél doet?