Floortje Thieleman

Disclaimer

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie en zijn niet uitputtend bedoeld. Ik behoud me het recht voor deze gegevens zonder nadere aankondiging te wijzigen. Ik betracht bij het samenstellen, aanvullen, wijzigen en onderhouden van deze website uiterste zorgvuldigheid. Ik sta echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie, noch voor de foutloze en/of ononderbroken beschikbaarheid en het functioneren van deze website.

U kunt geen rechten ontlenen aan de op deze website geboden informatie. Deze website is niet bedoeld ter vervanging van deskundig advies. Zonder verificatie of nader advies is gebruikmaking van de geboden informatie voor eigen rekening en risico van de gebruiker. Ik ben derhalve niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of enig verband houdt met het gebruik van de website en de onmogelijkheid deze website te kunnen raadplegen. Alle rechten met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie worden voorbehouden.

Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de informatie zelf te gebruiken, door te geven, te vermenigvuldigen en/of te verspreiden zonder mijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Indien u via deze website een website raadpleegt van derden (via een link), wijs ik u er op dat deze informatie wordt verstrekt door de derde die op de betreffende website wordt genoemd. Ik aanvaard dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de informatie op deze sites.

Scroll naar top

Oef

spannend!

Ik hoop dat jij deze maand bij 1 van de 10 gegadigden voor de gratis kennismakingssessie zit. Ik laat het je snel weten!